Retroperspektywy 2010

 

RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA Festiwal Teatralny 2010 powstał jako nowe miejsce konfrontacji artystycznych teatru niezależnego, jako platforma spotkań i dyskusji o przemianach zachodzących w teatrze XXI wieku.

Między 13 a 21 sierpnia 2010, w postindustrialnych przestrzeniach Łodzi, widzowie zobaczyli przegląd najważniejszych przedstawień CHOREI oraz najnowsze dokonania artystyczne zaproszonych grup teatralnych.

Pięć lat istnienia Teatru CHOREA stanowiło dobry moment na zrobienie pierwszej RETRO/PER/SPEKTYWY intensywnej działalności artystycznej, badawczej i edukacyjnej CHOREI, oraz czas na prezentację dwóch prapremier: „Grotowski - próba odwrotu” w reżyserii Tomasza Rodowicza oraz „Antyk/Trans/Formacja” w nowym etno-jazzowym opracowaniu zespołu pod wodzą Tomasza Kżyżanowskiego.

Pierwsza edycja festiwalu była objęta ramami dwóch teatralnych tryptyków, ukazujących napięcia jakie powstają na zetknięciu tradycji i współczesności:

I. Sofokles – Eurypides – Arystofanes („Antygona”, reż. D.Porowska, „Śpiewy Eurypidesa”, reż. T.Rodowicz, „Po ptakach”, reż J.Ennis, J.Cohen, T.Rodowicz)

II. Wyspiański – Herbert – Grotowski („Odpoczywanie”, reż. P.Passini, „Gry [w] Pana Cogito”, reż. T.Rodowicz, „GROTOWSKI – próba odwrotu” reż .T.Rodowicz)

W ramach festiwalu zaprezentowały się także teatry współpracujące i na różne sposoby „spokrewnione” z CHOREĄ. Gośćmi festiwalu byli min.: neTTheater Pawła Passiniego z Lublina, Studium Teatralne Piotra Borowskiego z Warszawy, Teatr KANA ze Szczecina, Elżbieta Rojek oraz Trupa Czango z Warszawy.

 

„Tworząc Festiwal powołujemy nowe, cykliczne wydarzenie kulturalne, którego kolejne edycje, rozbudowywane o udział wybitnych międzynarodowych grup teatralnych, co 2 lata przełamywać będą anachroniczne podziały na teatr słowa, ruchu i muzyki, przywracając ich niepodzielną trójjednię – choreę – życiodajny fundament teatru.

W odniesieniu do naszego festiwalu chorea to nie nazwa własna – lecz idea otwierająca nowe przestrzenie dla teatru i wyznaczająca kolejne zadania dla aktora: opowiadacza historii-tancerza-śpiewaka, i stawiająca nowe wyzwania reżyserowi, który – podobnie jak w antyku – powinien być dramaturgiem, choreografem i kompozytorem jednocześnie.

Zadaniem naszym jest, aby wydarzenie RETRO/PER/SPEKTYWY: CHOREA Festiwal Teatralny stanowiło stały punkt odniesienia na teatralnej mapie Polski i było ważnym ogniwem w staraniach Łodzi o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.”

Tomasz Rodowicz

Dyrektor Artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Retroperspektywy 2010